Welkom

Een korte kennismaking met onze Gilde

Historische schets van de Sint-Jorisgilde van Brugge.

Kruisboogschutters waren  te Brugge reeds actief voor het begin van de 14e eeuw. Met eigen Hoofdman en vaandel schouwden ze de troepen op de Brugse Markt, voor het vertrek van de gemeentelijke militie naar Groeninge (1302). Het was als gilde dat haar  de toestemming werd verleend – in 1321 – door Marie, vrouwe van Eyne en Bremen om gebruik te maken van de Sint-Pieterskapel, om er haar erediensten te  houden.

meer...

Short history of the Royal and Princely Guild of St-George in Bruges.

According to old chronicles there were crossbowmen in Bruges by the beginning of the 14th century. With their captain, they reviewed the city militia on the Market Square as it set out to go to battle with the armies of the King of France in 1302. Standing on the defensive, they inflicted heavy losses on the charging knights, the crossbow’s sharp and heavy bolts being able to pierce the plates of steel worn over the chain mail .

more...

Kurzüberblick der Geschichte der Armbrustschützen Sankt-Joris zu Brügge.

Bereits anfang des 14. Jahrhunderts gab es in Brügge   Armbrustschützen. Mit eigenem Anführer und eigener Fahne musterten sie auf dem Brügger Marktplatz die städtische Miliz bevor diese nach Groeninge (Kortrijk) aufbrach (1302 ,Sporenschlacht ). Als Zunft erhielt sie 1321 von  Marie, Herrin von Eyne und Bremen, die Erlaubnis, ihre Gottesdienste in der Sankt Petri – Kapelle ( in der Keerstrasse) abzuhalten.

Mehr...

Historique du Noble Chevalier de Saint-Georges de Bruges.

Les arbalétriers existaient à Bruges avant le début du 14e siècle. Les arbalétriers défilaient avec leur Chef Homme et leur porte-étendard, ensemble avec la milice communale, avant le départ pour Groeninge (Courtrai ) en 1302  sur la grand-place de Bruges. A partir de 1321 ils disposaient de la chapelle Saint-Pierre (‘t Keerske ) pour leurs cérémonies religieuses.

plus...

Adres

Hoofdgilde Sint-Joris Brugge vzw

Stijn Streuvelsstraat 59

8000 Brugge