Geschiedenis

Neem een duik in onze bijna 700 jaar oude geschiedenis

De Gilde vandaag

Sinds 1939 beschikt de Sint-Jorisgilde ,in de Guido Gezellewarande aan de Stijn- Streuvelstraat N° 59 ,over een uitgestrekt terrein met een ruim lokaal.  Het kunstpatrimonium is er ondergebracht, hoofdzakelijk in de gildekamer (Eedzaal ).De hier tentoongestelde foto’s geven een beeld van het terrein met het lokaal en de gildezaal.

De gilde houdt schietingen op “DOEL,, gedurende de wintermaanden vanaf september tot einde april en op de “PERS,, gedurende de zomer vanaf einde april tot  september.

Er worden eveneens bijzondere prijsschietingen en feesten ingericht gedurende het jaar

o.a.–Nieuwjaarreceptie -Sint-Jorisfeest—Sireschieting—Eedaflegging nieuwe confraters -- Sluiting en opening van Pers en Doel schietingen—Kermisweek—Hammekensfeest-- Sinterklaasschieting voor de leden ,en sinterklaas voor de kinderen -Eindejaarsfeest.           

De gilde neemt deel aan verscheidene manifestaties in de stad Brugge.

o.a.-H.-Bloed-en Blindekens processie –Rei feesten — Gouden  Boomstoet—Demonstratieschietingen — Bloemen neer legging.

 

Het Gildendomein omvat :

Een prachtig gelegen schietterrein met een 36 meter hoge pers, omringt in een sierlijk groen kader, en dit aan de binnenrand van de stad.

        Een gildenlokaal met:

  • A- De gelagzaal versiert met een groot aantal persbogen gemaakt door de wapenmeester van de gilde.
  • B-  De gildekamer of Eedzaal.Hier zetelt de “EED,, en wordt er maandelijks bestuursvergaderingen gehouden. Er hangen oude schilderijen van vroegere hoofdmannen,enkele schilderijen van Sire en doelbogen van de leden .Alsook tal van geschiedkundige herinneringen creërend de intieme sfeer van deze raadszaal.
  • C- De doelzaal met vier ingerichte doelbanen op 20 meter voor schietingen op doel tijdens de wintermaanden. Hier worden ook een grote verzameling eremetalen, en onderscheidingen, behaald ter gelegenheid van een of andere schieting en herinneringen, ten toon gesteld.
  • D-Het paviljoen. Dit werd ons geschonken  en ingericht door de Stad Brugge. Het draagt de naam van onze Hoofdman “Camiel Heyneman ,, de bezieler van dit lokaal.
  • E-De woning van de huismeester. Het domein  wordt bewoond en onderhouden door een  huismeester, en is beschermd tegen inbraak en diefstal.

Als archief wordt er bewaard het “Guldenboek,, met de handtekeningen  van de leden van het Belgische vorstenhuis en hoogwaardigheid personen.

De oude archieven en waardevolle documenten worden echter in het Brugs stadsarchief veilig bewaard.

De Gilde is als museum opengesteld en kan bezocht worden tijdens de zomermaanden vanaf mei tot einde september, tijdens de werkdagen en dit op aanvraag.                                                                               


Adres

Hoofdgilde Sint-Joris Brugge vzw

Stijn Streuvelsstraat 59

8000 Brugge