Wetenswaardigheden

wistjedatjes...

 De tijdslijn van de de Sint-Jorisgilde

1302

 

Deelname aan de Guldensporenslag

1303

 

Deelname aan de veldtocht in Zeeland

1304

 

Deelname aan de slag op de Pevelenberg

1321

 

Eerste schriftelijk bewijs Sint-JorisGilde: Marie, Vrouwe van Bremen, verleent aan de gilde de toestemming om de kapel te gebruiken.

1328

 

Veldslag te Cassel

1340

 

Veldslag te Doornik

1342

 

Beloning van de Stad Brugge: een eeuwige rente van 15 ponden parisis per jaar

1380

 

Veldslag te Oudenaarde, Dendermonde, Diksmuide, Ieper en Gent

1381

 

Veldslag te Nevele en Deinze

1382

 

Veldslag ter Beverhoutsveld, West-Rozebeke

1385

 

Veldslag te Damme

1397

 

Splisting en oprichting van het Jonghof in "Hof Van Fernant" in de Sint-Jorisstraat. De jonge gilde verbleef er tot 1768

1405

 

Veldslag te Sluis

1436

 

Veldslag te Gales

1467

 

Veldslag te Brustem

1479

 

Op 9 mei werd een groot schietspel gehouden. Hertog Maximiliaan van Oostenrijk schoot de erevogel

1535

 

Luisterlijk schietspel georganiseerd door Stad Brugge.

1540

 

Octrooi verleend door Karel V aan de gilde. De vroegere rechten en plichten worden hiermee hernieuwd en bevestigd

1541

 

De gilde start met nieuwbouw in de Vlamingstraat

1608

 

Standaard geschonken door Albrecht en Isabella

1768

 

Samensmelting van het Oud- en Jonckhof door de beslissing van Karel van Loreinen (16 februari 1768). … met al haar baeten lasten ende papieren …

1787

 

Splitsing, ...waarbij het Jonckhof zin vrijheid herneemt na 9 jaar… Waarschijnlijk naar aanleiding van twist aangaande de voertaal. Eerste Lokaal in het Oud Handbogenhof ter Baliestraat

1789

 

Militaire activiteit tijdens de Brabantse omwenteling (tot 1790)

1857

 

Benoeming tot "Koninklijke Maatschappij van den Edelen Ridder St-Joris met de kleinen staelen voetboghe" Eendracht bant de nijd. Beschikking van zijne majesteit Leopold I Koning der Belgen 2 maart 1857

1862

 

Eerste Koning der Belgen Leopold Hertog van Saxen Coburg Gotha wordt lid van de St-Jorisgilde op 4 november 1862

1865

 

Verbroedering. Beide gilden gaan samen schieten in het "Oudhof" Sint-Jorisstraat

1867

 

Bij notariële akte verleden bij Notaris De Busschere worden de gebouwen van het Oudhof verkocht aan de Stad Brugge. Op deze grond wordt bij Koninklijk Besluit opdracht gegeven om er een school op te bouwen.

1869

 

Overdracht van de Standaard. Door de Hoofdman van het Oudhof wordt het vaandel van 1608 evenals het schilderij met de patroons heilige St-Joris overgedragen aan het Jonckhof.

1869

 

Op 7 maart 1869 moet het Oudhof gesloten worden. De jonge gilde heeft een nieuw lokaal gevonden in de "Lion D'or”,  Augustinenrei te Brugge

1870

 

Ontbinding Oudhof

1872

 

Het Oudhof werd vanwege de Stad verhuurd teb voordele van minderbedeelden. De archieven worden aan de Stad geschonken

1878

 

Bericht uit Brussel tot onteigening

1879

 

Totale afbraak van het Oudhof

1933

 

Op 9 februari: afscheuring na een betwisting binnen de Eed, dit omtrent het griffierschap. (Twist tussen de katholieken en liberalen)

1940

 

De gilde krijgt definitief zijn lokaal op de Guido Gezelle warande aan de molens te Brugge

2009

 

Het wapen van de Sint-Jorisgilde wordt erkend door de Vlaamse Regering

2021   De Sint-Jorisgilde viert zijn 700-jarig bestaan met talrijke festiviteiten.

Adres

Hoofdgilde Sint-Joris Brugge vzw

Stijn Streuvelsstraat 59

8000 Brugge